Käyttöehdot

Hyvitys- ja peruutusehdot

Peruutus kurssin alkamisen jälkeen: Kurssin alkamisen jälkeen veloitetaan koko kurssi.

Peruutus ennen kurssin alkamista: Vähintään 48 tuntia ennen kurssin alkua, voi kurssin perua veloituksetta. Voit tehdä peruutuksen ainoastaan sähköpostitse elsasofia.franck@gmail.com

Sairastapaukset: Hyvitystä on haettava välittömästi sairausloman/liikuntakiellon alettua osoitteesta elsasofia.franck@gmail.com. Hyvitystä haettaessa sairauslomasta/liikuntakiellosta on aina toimitettava hoitajan- tai lääkärintodistus sähköisesti. Hyvityksiä ei myönnetä takautuvasti.

Henkilötiedot

Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Palveluntarjoaja käyttää henkilötietoja ensisijaisesti sähköisiin Palveluihin sisältyvien maksuttomien ja maksullisten palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle, mutta voi tarjota myös muita palveluja. Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot. Palvelussa julkaistavan sisällön käyttäjien yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle. 

Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin Asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojan sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta palveluntarjoajalle.

Sopimuksen syntyminen ja Palvelun ostaminen

Kun Asiakas painaa "Tilaa" -painiketta ja rastittaa "Hyväksyn nämä ehdot"- valintaruudun rekisteröityessään Palveluntarjoajan -sivulle, Asiakas vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja. Kaikkien asiakkaan rekisteröinnin yhteydessä antamien tietojen tulee pitää paikkaansa, eikä niistä saa puuttua olennaisia tietoja. Asiakkaalla on velvollisuus pitää tällaiset tiedot aina ajan tasalla ja päivittää ne tarvittaessa.

Kun asiakas valitsee ostamansa palvelun rastittamalla valintaruudun ja napsauttaa "tilaa"-painiketta elsafranck.fi -sivuilla, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen palvelun hinnan. Maksu maksetaan erikseen oman verkkopankin kautta laskutus tietojen mukaisesti. Kaikki elsafranck.com verkkosivuilla ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron (jos kyseessä on tuote, josta arvonlisäveroa on maksettava), sekä muut soveltuvat verot ja maksut. Tarjolla olevat maksuvaihtoehdot on kerrottu elsafranck.fi verkkosivuilla.

Sopimus on voimassa palvelun keston ajan. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan -sopimuksen koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän palvelua väärin.

Tietoturva

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiin.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista