Coaching- palvelut

Coaching

Kaipaatko uusia näkökulmia ja rohkaisua muutokseen? Saavuta tavoitteesi coachingin avulla

Coaching on arvostavaan vuorovaikutukseen perustuvaa työskentelyä, jossa minä valmentajana autan sinua asiakkaana saavuttamaan tavoitteesi ja ottamaan käyttöösi omat voimavarasi. Autan sinua kehittymään ihmisenä ja yksilönä, töissä ja vapaa-ajalla, ja hyödyntämään nykyisen ja käyttämättömän potentiaalisi. 

Mitä coaching on?

Coaching on positiiviseen psykologiaan ja neurotieteeseen perustuvaa ratkaisukeskeistä valmentamista, jossa tavoitellaan asiakkaan asettamia tavoitteita. Asiakas sitoutuu tekemään muutoksia arjessa omien voimavarojensa ja elämäntilanteensa puitteissa, ja valmentaja toimii tukena matkalla.

Muutoksen aikaansaaminen edellyttää tietoisuutta omista ajatus- ja toimintamalleista. Säännöllinen pysähtyminen itsensä äärelle, omien ajatusten jäsentäminen ja toiveiden kuulostelu on avain ymmärrykseen itsestä ja omasta elämästä, ja sitä kautta pysyvään muutokseen.

Coachingin avulla autan asiakkaitani tunnistamaan ja kirkastamaan omia toiveitaan ja unelmiaan, ymmärtämään niiden merkityksen itselleen ja kääntämään ne konkreettisiksi tavoitteiksi. Tuen sinua omien ajatustesi jäsentämisessä, uusien näkökulmien avaamisessa sekä muutoksen aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä. Toimin luotettavana kumppanina ja tsempparina matkalla, jolla opit ja oivallat itsestäsi uutta ja etenet askel askeleelta kohti tavoitteitasi.

Coaching-prosessin lopputulemana alat nähdä oman potentiaalisi kirkkaammin, otat rohkeita askelia kohti tavoitteitasi ja voimaannut siitä, että muutos todella on mahdollinen ja se on kaikki lähtöisin sinusta. 

Business-coaching

Kaipaatko liiketoimintaan, yrittäjyyteen tai urapolullesi liittyvää tukea ja sparrausta? Business-coaching on työelämään liittyviin aiheisiin keskittyvä coaching-prosessi. Toimin niin mental-, life- kuin business-coachina. Business-coachingissa voidaan käsitellä esimerkiksi liiketoimintaan liittyvien haasteiden ratkomista, omien uratavoitteiden kirkastamista tai uuden suunnan löytämistä - ehkä jopa yrittäjyydestä? 

Fokus sinussa

Ihminen on kompleksi kokonaisuus, jonka elämän eri osa-alueet - työ, vapaa-aika, ihmissuhteet muutama mainitakseni - nivoutuvat tiiviisti yhteen. Coachingissa lähestymme ihmistä kokonaisuutena, ja valmennus etenee asiakkaan ehdoilla. Sinä olet oman elämäsi asiantuntija. :)

Oli kyse sitten työelämään tai vapaa-aikaan liittyvästä coachingista, coaching sopii sinulle, joka haluat jäsentää omia ajatuksiasi ja kirkastaa omia tavoitteitasi kannustavassa seurassa, luotettavan kumppanin kanssa.

Asiakkailleni tyypillisiä tavoitteita:

  • Halu saada aikaan muutos omassa elämässä
  • Toive toteuttaa pitkäaikainen unelma
  • Elämäntapamuutoksen toteuttaminen ja ylläpito
  • Uuden suunnan löytäminen omalla uralla
  • Itsetunnon parantaminen
  • Yksittäisten pulmatilanteiden ratkaisu esimerkiksi töissä, ihmissuhteissa tai vapaa-ajalla
  • Työelämään liittyvän ongelman ratkaiseminen (johtaminen, esimiestehtävät)

Coaching ei sovellu masennuksen hoitoon tai traumaperäisten ongelmien ratkaisuun. Se ei ole keino puolison tai työkaverin käytöksen parantamiseen tai muuttamiseen. Fokus on aina siinä, mitä sinä itse voit tehdä, mikä parhaassa tapauksessa toki voi heijastua myös muista. 


Työskentelytapani / palveluni

Coaching-prosessin ytimessä on selkeä, innostava ja ennen kaikkea realistinen tavoite. Kun tavoite on määritelty, lähdemme yhdessä kulkemaan sitä kohti askel kerrallaan. Tavoite toimii tienviittana matkalla, joka on arvokas jo itsessään. Olet ehkä kuullut sanonnan:

"It's the journey, not the destination".

Coaching-prosessin aikana syvennymme ajatusten, tunteiden ja toiminnan äärelle. Ihminen on kuin sipuli, jota kuorimme kerros kerrokselta. Joskus kerrosten välistä saattaa löytyä yllättäviäkin asioita, jotka ovat vaikuttaneet sinuun tietämättäsi ja niin estäneet sinua pääsemästä tavoitteisiin.

Kaikenlaisten tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen sekä omien rajoittavien uskomusten käsittely voi olla tärkeä osa valmennusprosessia ja matkaa kohti omia tavoitteita.

Pysähdymme pohtimaan näitä yhdessä matkalla kohti kohti tietoisempaa, aidompaa ja voimaantunutta versiota omasta itsestäsi. 

Kertatapaaminen (60min)

Kaipaatko selkeyttä ja konkretiaa jonkin tietyn haasteen ratkaisemiseksi? Haaste saattaa liittyä töihin tai vapaa-aikaan - uraan, parisuhteeseen tai kenties liiketoimintaan. Voisitko hyötyä uusista näkökulmista ja valmentajan tuesta ja sparrauksesta?

60 minuutin kertatapaaminen on sinulle, joka kaipaat selkeyttä ja konkretiaa johonkin tiettyyn asiaan tai tilanteeseen. Joskus jo pelkkä asioiden sanoittaminen ääneen auttaa avaamaan pulmatilanteita. Autan sinua jäsentämään ajatuksiasi ja löytämään itsestäsi vastaukset ja toimintakyvyn. Täsmävalmennuksen tavoitteena on päästä eteenpäin kyseisessä asiassa

 Valmennusjakso: 6-12 tapaamista (60min)

Pohditko uran vaihtoa tai oletko kenties elämäntapamuutoksen edessä? Kaipaatka sparrausta yrittäjyyden polulla tai liiketoimintaan liittyviin haasteisiin? Haluaisitko lähteä toteuttamaan pitkäaikaista unelmaasi?

Pidempi valmennus on sinulle, joka kaipaat valmentajan tukea pidemmälle ajanjaksolle. Aloitamme valmennuksen kartoittamalla nykytilanteesi. Määrittelemme kolme tavoitetta, jotka työstämme innostavaan muotoon ja joiden pohjalta luomme toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Matkan varrella edistämme tavoitteitasi ja autan sinua löytämään keinoja haasteiden selättämiseen. Voimme tarvittaessa myös ratkaista muita hyvinvointisi ja arkesi sujuvuuden kannalta relevantteja haasteita..

Jätä minulle yhteystietosi alla olevan lomakkeen kautta, niin sovitaan lyhyt tutustumispuhelu! Tapaamiset pidetään etänä.


Miksi valmentaja, ja miksi minä?

Valmentajanasi roolini ei ole ratkaista ongelmiasi, vaan kulkea vierelläsi ja toimia peilinäsi matkalla kohti tavoitteitasi. Pyrin olemaan aidosti läsnä, kuuntelemaan ja haastamaan ajatteluasi lempeästi oivalluttavien ja eteenpäin vievien kysymyksien avulla.

Valmentaja ei ole ystävä, jonka kuulumisia on kysyttävä tai omia ongelmia ratkaistava vastavuoroisesti, vaan fokus on aina täysin asiakkaassa ja tämän asioissa. Tämä helpottaa usein sitä tuskaa, että "nyt vien aikaasi omien ongelmieni puimiseen", mikä helposti saattaa tulla eteen ystävien tai läheisten seurassa.

Tukipilari matkalla kohti muutosta. Kukapa ei hyötyisikannustavasta kanssamatkaajasta, joka tsemppaa, tukee ja kuuntelee ja on pyyteettömästi sinua varten? :)

Valmennettavieni oivallukset ovat työni suola ja minulle sitä parasta palautetta!

Vuosien varrella olen käynyt useita valmentajakoulutuksia, joista viimeisimpänä NeuroLeadership Instituten Brain-Based Coaching -koulutuksen. Lähestyn aina asiakkaitani uniikkeina yksilöinä ja räätälöin valmennuksen heidän tämänhetkisen tilanteensa, tarpeiden ja voimavarojen perusteella.

Voit lukea minusta lisää täällä."TIETOA MINUSTA")

Tutustu muutaman asiakkaani tarinaan alla ja ole rohkeasti yhteydessä, jos voisin auttaa sinuakin saavuttamaan tavoitteeseesi! 

Ammatillisen identiteetin uudelleenluominen

Luovan alan freelancer

Ammatillisen identiteettini uudelleen jäsentämisessä tukeuduin Elsan ratkaisukeskeiseen valmennukseen. Harrastajakirjoittajasta ammattikirjoittajaksi siirtyminen on ollut vaativa prosessi. Kirjoittamiseen liittyvät häpeän ja itsekritiikin tunteet ovat välillä olleet ylittämättömiä esteitä. Elsa auttoi kirkastamaan omia tavoitteitani, käsittelemään kirjoittamisen lukkoja ja purkamaan omia vääristyneitä käsityksiäni omasta kirjoittajaminästäni. Kaikki oivallukset ovat olleet minussa valmiina. Elsa sai minut puhumaan avoimesti herkistä asioista ja auttoi juuri oikeilla kysymyksillä. Yhtäkkiä vastaukset löytyivät minulta itseltäni. Minäkö nämä oivallukset keksin itse? Kyllä! Minussako piilee näin suurta viisautta ja voimaa ratkoa vaikeita ongelmia? Kyllä!

Kiitos Elsa oppaana olosta matkallani. Teet reittini turvalliseksi kulkea. Tiedän, että jatkossa osaan myös hyödyntää valmennusta itsenäisesti. Ja tiedän myös, milloin tarvitsen tukea ongelmien ratkomiseen. Suosittelen ehdottomasti Elsan valmennuksia. Lämmöllä.

Antoisampaa arkea ja isojakin unelmia

Juristi

Antoisampaa arkea ja isojakin unelmia

Olin jo pidempään ollut kiinnostunut coachingista ja miettinyt, mitä se voisi mahdollistaa. Asetimme Elsan kanssa kolme tavoitetta, joista kahdella oli vahva liityntä omaan arkeen ja kolmas oli unelma, jonka olin pitkään halunnut toteuttaa, mutta se oli jäänyt kaiken muun jalkoihin.

Coachauksen ansiosta arjesta tuli mielekkäämpää, kun itselle tärkeät asiat saivat aikaa ja uusia tavoitteita. Unelmani toteutui ja olen siitä ikuisesti kiitollinen Elsalle, sillä hänen ansiostaan unelma ei tuntunut enää kaukaiselta haaveelta vaan konkreettiselta asialta, joka saavutetaan askel askeleelta. Lisäksi ajattelin arkeani ja elämääni rauhassa, joka lisäsi hyvää fiilistä sekä mielenrauhaa.

Uskon, että jokainen hyötyisi valtavasti coachingista, vaikka elämässä tuntuisikin olevan kaikki kohdallaan ja oma suunta selkeänä mielessä. Itse ainakin koin oivalluksia ja tietyt ajatukset vahvistuivat, mitä tuskin olisi tapahtunut ilman Elsan apua. Elsa on valmentajana lämminhenkinen ja kannustava, mutta samanaikaisesti sopivan jämpti.

Coachinging avulla eteenpäin ongelmatilanteissa

- Operatiivinen johtaja, rakennusalan kasvuyritys 

Olen ollut Elsan Brain-based coachingissa reilun puolen vuoden ajan. Valmennuksessa olemme työstäneet mm. ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin ja asioiden käsittelyyn. Erityisen hyödylliseksi olen kokenut unelmaratkaisujen työstämisen ja niiden toteuttamiseksi tehtävän työsuunnittelun. Koen, että työskentelyllä on ollut iso vaikutus työssä menestymiseeni.

Jäitkö jokin mietityttämään?

Katso alta vastaus muutamaan usein kysyttyyn kysymykseen. Ellet löydä vastauksia alta, laita minulle viestiä tai soita, niin jutellaan! 

Onko elämässäsi jo kaikki kohdallaan?

Coaching ei missään nimessä edellytä, että elämä olisi haastavaa. Päinvastoin asioiden pohtiminen tyytyväisenä voi olla hyvinkin hedelmällistä ja uusia oivalluksia voi syntyä missä mielentilassa tahansa. Valmennuksessa pyritäänkin aina ensin kohottamaan mielialaa fokusoimalla visioon tulevasta, jotta päästään ottamaan aidosti eteenpäin vieviä askeleita. Kun olet tyytyväinen arkeesi ja elämäsi on tasapainossa, sinulla on paremmat valmiudet panostaa itseesi sekä tavoittelemaasi muutokseen.

Tarvitseeko valmentajalla olla samanlainen uratausta kuin minulla?

Taustaa ja alaspesifiä kokemusta tärkeämpää on henkilökemioiden yhteensopivuus. Luottamus valmentajan ja valmennettavan välillä on ehdoton edellytys tulokselliselle ja mielekkäälle valmennukselle. Varmistaaksemme, että olemme hyvä "match", tutustumme toisiimme puhelimitse ennen päätöksentekoa tulevasta coaching-prosessista. On ehdottoman tärkeää, että sekä valmentaja (minä) että valmennettava (sinä) tuntevat olonsa mukavaksi.

Anna itsellesi mahdollisuus muutokseen - varaa tutustumispuhelu!

Voisinko auttaa sinua ottamaan voimavarasi ja koko kapasiteettisi käyttöön? Jätä yhteystietosi alle ja kerro lyhyesti itsestäsi, niin sovitaan ajankohta lyhyelle tutustumispuhelulle. Puhelu on maksuton. 


Elsa Franck TMI

Y-tunnus 2604442-3

Laskutusosoite:

Metsänneidontie 18, 02400 Kirkkonummi

Sähköposti: coachelsafranck@gmail.com

Puhelin: +358 45 130 9524

Verkostoidutaan!

Instagram

Linkedin